Kategórie      
Novinky
ROZVOZ

Od februára 2021 sme vyšli v ústrety zákazníkom  z Banskej Bystrice a okolia. Zaviedli sme pre nich rozvoz tovaru objednaného cez náš e-shop až domov. Zákazník si po objednaní tovaru iba vyberie typ rozvozu podľa...

viac

ROZVOZ

 Cenník rozvozu nákupu


 Rozvoz sa vykonáva v pondelok, stredu a piatok.


1 -  Centrum, Sásová, Fončorda, Radvaň, Podlavice, Majer, Pršianska Terasa


      (minimálna  objednávka 15,- €)................................................................3,- €

 

 

 

Banská Bystrica - okolie (minimálna objednávka 15,- €)


 

2  -  Nemce, Kynceľová, Malachov, Tajov......................................................5,- €

 

3  -  Selce, Riečka, Dolná-Horná Mičiná, Harmanec, Horné Pršany,

       Môlča, Vlkanová, Kremnička, Šalková....................................................6,- €

 

4  -  Badín, Rakytovce, Priechod.....................................................................7,- €

 

5  -  Hronsek, Dolný Harmanec, Špania Dolina, Baláže, Čerín, Kordíky,

        Králiky, Poniky, Staré Hory......................................................................8,- €

 

7  -  Hiadeľ, Ľučatín, Medzibrod, Sebedín - Bečov,

        Slovenská Ľupča, Podkonice..................................................................9,- €

 

8  -  Brusno, Dúbravica, Hrochoť, Ľubietová,

       Moštenica, Oravce, Turecká....................................................................10,- €

 

 

Ďakujeme za pochopenie a vyzdvihnutie tovaru

pri prvých dverách resp. vchode do objektu/domu !

Copyright 2017 - 2021 © myeshopmix